Encyklopedie Plzně

Pražská 94, Pražská č. p. 94

Pražská č. p. 94


 • ulice

  Pražská 94


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1908


 • stavební vývoj

  Původně se jednalo o dva krámečky, jenž náležely sousednímu nárožnímu domu (dnes č. p. 93). V rode 1704 došlo k rozdělení obou budov na jednotlivá čísla popisná. Jednalo se o dva prosté dvoupatrové domky, které byly v roce 1913 nahrazeny novostavbou Josefa Štiky, kdy byly následně spojeny se sousedním číslem popisným 93.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 01. 2019