Encyklopedie Plzně

K Papírně 40/29, Průmyslový objekt čp. 29 Bukovec

Průmyslový objekt čp. 29 Bukovec


 • historický název

  Papírna

 • ulice

  K Papírně 40/29

 • charakteristika

  bývalá papírna W. & C. Weiss


 • majitelé

  asi 1863–1868 Jan a Antonie Plechatí
  1869–1945 rodina Weissova

 • provozovny

  asi 1863–1868 mlýn
  1868–1994 (2015) papírna

 • firmy a instituce

  asi 1863–1868 mlýn Jana a Antonie Plechatých

  1869–1945 papírna C. a W. Weiss
  1945 papírna pod národní správou
  1947–1953součástí Západočeské papírny, n. p.
  1953–1954 samostatná
  1954–1989 součástí Západočeské papírny, n. p.
  po 1989 samostatnou akciovou společností
  1992 Bukovecké papírny s. s.
  1994 prohlášen konkurs na majetek společnosti
  2007 zrušena likvidací usnesením Krajského soudu v Plzni

  k 2023 firma SYSTHERM s.r.o.


 • poznámka

  Firmu C. & W. Weiss zabývající se výrobou barevných papírů, předsádkových papírů pro knihaře, stříbrných a zlatých papírů a tapet založili bratři Karel a Vilém Weissovi v roce 1816 v Praze. Údajně šlo o nejstarší podnik svého druhu v monarchii.

  V roce 1869 zakoupila firma ze 13 000 zlatých mlýn čp. 29 s pozemky v Bukovci a přestavěla jej na papírnu. První vzorek papíru byl vyroben pravděpodobně již 1. dubna 1871, ale provoz byl schválen v únoru 1872. V té době zde pracovalo 31 dělníků. Papír se vyráběl především z hadrů a v menší míře z dřevoviny.

  Po smrti zakladatelů papírny v letech 1879–1880 se do čela firmy postavil syn Karla Weisse, rovněž Karel Weiss st.. Sídlo zůstávalo v Praze až do převzetí pražské továrny firmou Albert Emmrich (rodinný příbuzný). V roce 1886 bylo její sídlo přeneseno do Bukovce.

  Výroba se dále rozšiřovala a v roce 1887 se jako nový produkt začal vyrábět rotační papír. Postupně docházelo k specializaci výroby na dřevitý papír. Karel Weiss zemřel v roce 1902 a továrnu převzali jeho synové KarelJUDr. Vilém Weissové, kteří ji přeměnili na veřejnou obchodní společnost. Docházelo k dalším přístavbám, rozšiřováním provozu i nárůstu zaměstnanců.

  V roce 1928 se zde vyráběl především tiskový papír v arších a rotační, papír plakátový, barevný i zápalkový a šekové a telegrafní kotouče. V roce 1939 zde pracovalo již 180 dělníků a 13 úředníků.

  Po smrti K. Weisse v roce 1942 připadl hlavní podíl dědictví jeho manželce Eugenii. Jejich adoptivní dcera Marie, žijící trvale v Rakousku, zplnomocnila svoji matku ke správě veškerého majetku v Československu. Veřejnými společníky firmy C. a W. Weiss tak byly Eugenie Weissová s dcerou Marií a vdova po Vilému Weissovi s dětmi.

  Jako německý majetek byla papírna převzata 8. května 1945 pod národní správu, od 1. 1. 1947 byla začleněna do národního podniku Západočeské papírny se sídlem v Plzni.

  Výrobní program se měnil zejména po roce 1965 – místo dřevitých tiskových papírů se zvyšovala výroba středně jemných tiskových papírů a transkritních papírů. V roce 1968 do Bukovce přešla z papírny ve Slavošovicích výroba veškerých barevných tiskových papírů a zdejší továrna se tak stala jedinou, která tento artikl v republice vyráběla.

  Po roce 1989 se stala bukovecká papírna samostatnou akciovou společností. Snaha po modernizaci technologických zařízení však vedla ke konkurzu a úplnému zastavení výroby v druhé polovině 90. let.


 • stavební vývoj

  Původní mlýn byl postaven Janem a Antonií Plechatými na pozemcích koupených od bukovecké obce v roce 1863. Podle exekučního odhadního protokolu z roku 1867 měl mlýn čtyři složení (dvě poháněna vodním kolem a dvě turbínami).

  Počátkem roku 1869 mlýn koupil Karel Weiss nejst. a přestavěl jej na papírnu. Papírenský provoz byl soustředěn do jednopatrové budovy. V přízemí budovy bývalého mlýna byl umístěn papírenský stroj a vařák hadrů, v patře třídírna hadrů, řezačka a tzv. holandry (zařízení pro mletí papíroviny). Pohon byl zajišťován čtyřmi vodními turbínami a dvěma parními stroji.


 • prameny, literatura


 • Část obce

  Bukovec


 • významné osoby

  Karel Weiss
  Vilém Weiss
  Karel Weiss st.
  Eugenie Weissová


 • události

  1869
  Papírna W. & C. Weiss


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 17. 02. 2023