Encyklopedie Plzně

Sídliště Severního Předměstí

Sídliště Severního Předměstí


 • charakteristika

  Jedná se o sídliště Lochotín, Bolevec, Košutka, Vinice a Silván.


 • vznik

  1932 (návrh) /od 1975


 • stavební vývoj

  Na místě, kde se v meziválečném období rozvíjely čtvrti rodinného bydlení, navrhl Vladimír Zákrejs roku 1932 rozsáhlé obytné celky, s nimiž se v různých podobách počítalo i v poválečných plánech.

  Na počátku sedmdesátých let 20. století vznikl koncept definitivně přidělující rozsáhlé území největšímu západočeskému panelovému sídlišti, tvořenému čtyřmi celky.

  Nejprve bylo v letech 1975–1980 realizováno sídliště Lochotín (Miloslav SýkoraZbyněk Tichý a kol.), jehož součástí se staly architektonicky zajímavé budovy základních škol do Jaroslavy GloserovéJaromíra Barborky a společenské centrum Atom s kinem Mír od Z. Tichého.

  V letech 1978–1983 následovala stavba sídliště Bolevec (Jaroslava GloserováMiloslav Sýkora) a v letech 1982–1986 sídliště Košutka (Zbyněk Tichý).

  V polovině osmdesátých let začala stavba sídliště Vinice (Miloslav Sýkora – Karel Salát – Vratislav Kučera), ukončená až po první etapě těsně před rokem 1995.

  Na místě drhé etapy sídliště se v první polovině devadesátých let začal připravovat plán na Obytný soubor Sylván, který v letech 1999–2000 přepracovali architekti Radek DragounVáclav Ulč. Na sídliště navázali několika bloky bytových domů, skupinou tzv. viladomů a lokalitu ukončili několika ulicemi domů rodinného bydlení.

  Jednotlivé budovy, dodržující základní koncept, měly různé projektanty. Nejvýznamnější část souboru představuje skupina městských bytových domů vznikajících mezi Znojemskou a Sedleckou ulicí dle projektu Radka DragounaVáclava Ulče v letech 2000–2007.

  Čtyř- až pětipodlažní domy jsou seskupeny do polootevřených bloků, jejichž vnitřní prostory mají parkovou úpravu. Přiléhají k hlavní pěší ulici, která tvoří funkční osu lokality. Jednotné architektonické řešení domů nebrání rozmanitému uspořádání jednotlivých bytů ani veřejného prostoru a navazuje na tradice předválečného funkcionalismu, přičemž využívá keramických obkladů fasád, luxferových stěn, ustupujících pater, pobytových teras apod. Lokalita představuje jediný větší urbanistický celek vzniklý v Plzni po roce 1989 dle jednotného návrhu. Příznivá je rozmanitost zástavby i návrat k tradičním prvkům městského urbanismu, otevřeným bloků, ulicím apod.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Střední průmyslová škola dopravní
  Karlovarská 99/1210 Centrální park Lochotín
  Komenského, Sokolovská


 • Část obce

  Severní Předměstí


 • významné osoby

  Jaromír Barborka
  budovy škol na sídlišti Lochotín Radek Dragoun
  přepracovaného plánu na Sylván spolu s V. Ulčem
  2000–2007 s V. Ulčem skupina bytových domů
  Jaroslava Gloserová
  budovy škol na sídlišti Lochotín
  1978–1983 architekt sídliště Bolevec
  Miloslav Sýkora
  1975–1980 architekt sídliště Lochotín
  1978–1983 architekt sídliště Bolevec
  od pol. 80. let architekt sídliště Vinice spolu s K. Salátem a V. Kučerou
  Zbyněk Tichý
  1975–1980 architekt sídliště Lochotín
  centrum Atom na Lochotíně
  1982–1986 architekt sídliště Košutka

  další významné osoby (1)...


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 06. 05. 2021