Encyklopedie Plzně

U Letiště, Stadion pro tzv. Zájezd Československé obce sokolské do Plzně

Stadion pro tzv. Zájezd Československé obce sokolské do Plzně


 • ulice

  U Letiště


 • existence

  stavba již neexistuje


 • zajímavosti

  Stavba byla demontována krátce po skončení sletu a v jejích místech se dnes nachází obchodní centrum.


 • vznik

  1929


 • stavební vývoj

  Rozsáhlá dřevěná stavba, jejíž délka přesahovala 300 m, sloužila mimopražskému sokolskému sletu, který se konal na jaře a v létě roku 1929 za přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka.

  Její součástí byly kromě plochy cvičiště a tribun pro 22 000 diváků také hudební pavilon, protilehlá čestná tribuna, prodejní stánky a šatny.

  Objekt, jejž charakterizuje kontrast výrazných horizontálních prvků a subtilních pylonů, představuje první rozsáhlou realizaci moderní architektury v Plzni.


 • obrazy

  img0541.jpg img0542.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Václav Neckář
  1929 architekt


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 07. 04. 2021

Prezident Masaryk na tribuně při tzv. Zájezdu Československé obce sokolské do Plzně v roce 1929. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, sign. LP 258/106, i. č. 482.