Encyklopedie Plzně

Borská, Na Pomezí, Dělnická osada Karlov

Dělnická osada Karlov


 • ulice

  Borská
  Na Pomezí


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  80. léta 20. století


 • vznik

  1907 (?, první návrh), 1911–1913


 • stavební vývoj

  Při západním okraji Plzně mezi Borskou ulicí a dráhou vznikla čtvrť o 217 obytných domech s 594 byty. Objekty se zahrádkami byly uspořádány do deseti shodných obdélníkových bloků vždy s dvěma řadovými patrovými pětidomy a čtyřmi izolovanými dvoupatrovými čtyřdomy.

  Čtvrť měla vlastní správní budovu s lázněmi, školu (od 1914), později také Dělnický spolkový dům a sokolovnu. Zástavba kterou záhy (v důsledku rozvoje za první světové války), obklopil průmyslový areál, v=byla poškozena během náletů za druhé světové války a v osmdesátých letech 20. století byla zbourána.


 • obrazy

  img0540.jpg img0539.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Areál Škodových závodů
  Borská, Tylova
  součást areálu


 • významné osoby

  August Helmar Tetmajer
  pravděpodobně architekt kolonie


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 06. 04. 2021

Karlov. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, sign. LP 305/12a, i. č. O 2816.