Encyklopedie Plzně

Železniční mosty přes Radbuzu

Železniční mosty přes Radbuzu


 • vznik

  1862, 1871–1872, 1876 / 1898–1908 (rekonstrukce)


 • stavební vývoj

  Soubor několika souběžných příhradových železničních mostů, vymezujících jižní hranu centra města, vznikal postupně od počátků výstavby železnice.

  Pro konstrukci prvního mostu (postaven jako součást trati Smíchov – Plzeň – Furth im Wald) bylo použito tzv. Schifkornových příhradových nosníků (železárny bratří Kleinů v Sobotíně), předmostí a pilíř uprostřed řeky byly z kamene.

  Druhý most (pro trať Plzeň–Cheb) řeku překonával rovněž železnou příhradovou konstrukcí, avšak jen o jednom poli.

  Nejseverněji byl postaven třetí most na trati Plzeň – Železná Ruda, umístěný výše (trať po asi 400 metrech nadjíždí obě starší trati).

  Při přestavbě hlavního nádraží se rekonstruovaly také tyto mosty, přičemž byl odstraněn střední pilíř nejstaršího z nich. Koncem devadesátých let 20. století byl jižně od nejstaršího mostu postaven ještě čtvrtý most a v roce 2012 prošly mosty tratí do Chebu a Domažlic razantní rekonstrukcí.


 • Část obce

  Jižní Předměstí
  Východní Předměstí


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 23. 03. 2021