Encyklopedie Plzně

sady Pětatřicátníků, Úřad městského obvodu Plzeň 3

Úřad městského obvodu Plzeň 3


 • ulice

  sady Pětatřicátníků


 • majitelé

  od 1863 František Pankratz

 • firmy a instituce

  Úřad městského obvodu Plzeň 3


 • vznik

  1863–1864


 • stavební vývoj

  Dvoupatrový volně stojící palác s osově symetrickým klasicizujícím průčelím byl postaven na západní straně tzv. Stefans-Promenade jako sídlo Františka Pankraze, advokáta, jednoho z nejvýznamnějších těžařů uhlí na Nýřansku a od roku 1861 poslance zemského sněmu. Na štítu ve střední ose uličního průčelí se dosud dochoval symbol hornictví – reliéf s hornickými kladivy. K domu, jehož jádrem je prosto tříramenného schodiště navazující na průjezd, náležela rozlehlá zahrada s kašnami, altánem a skleníkem. V roce 1866 byl na sousední parcele postaven pro téhož investora dvoupatrový řadový dům č. p. 20 s hlubokým dvorním křídlem.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Wenzel Daniel
  1863–1864 stavitel


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 11. 03. 2021