Encyklopedie Plzně

Smetanovy sady 1/75, Hotel Slovan

Hotel Slovan


 • historický název

  Hotel Waldek

 • ulice

  Smetanovy sady 1/75

 • charakteristika

  též Jungmannova č. or. 2, č. p. 154


 • provozovny

  Hotel Waldek
  dnes Hotel Slovan


 • stavební vývoj

  Na místě klasicistní budovy vznikla ve dvou etapách monumentální třípatrová novobarokní stavba hotelu na půdorysu L. V přízemí byla kavárna a restaurace, v dalších podlažích pokoje. Symetrické hlavní průčelí opatřené bohatou štukovou výzdobou v ose zdůrazňuje široký rizalit, završený segmentovým štítem a střechou tvaru kupole+ užší krajní rizality vrcholí věžemi. Na hlavní vstup v ose průčelí, krytý markýzou, navazuje vestibul a prostor tříramenného schodiště s rokokovou plastickou výzdobou. Budova měla od počátku moderní technické vybavení včetně ústředního topení a dvou výtahů.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Ferdinand Fellner
  1891–1897 architekt Herman Helmer
  1891–1897 architekt


 • události

  29. 10. 1918
  Bourání Rakouska 29. 1. 1918
  Jednodenní drážní stávka
  bývalý hotel Waldek
  3/1912
  Vznik kina Elektra 4/1889
  Žádost o vybudování elektrického vedení z továrny do soukromého domu
  bývalý hotel Waldek
  7. 7. 1853
  Nákup parcel pro hotel


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 11. 03. 2021