Encyklopedie Plzně

Smetanovy sady 2/179, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje


 • historický název

  Klášter dominikánek; gymnázium a filozofický ústav

 • ulice

  Smetanovy sady 2/179

 • charakteristika

  též ulice Bedřicha Smetany č. or. 14
  Bezručova ulice č. or. 19


 • firmy a instituce

  do 1782 klášter dominikánek
  1782–1924 gymnázium a filozofický ústav
  1931 v přízemí prostory Elektrických podniků města Plzně
  od 1959 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje


 • stavební vývoj

  Klášter dominikánek s kostelem sv. Anny byl vybudován podle projektu Jakuba Augustona v letech 1712–1735 na jihozápadním okraji města. Vlastní objekty vznikly na místě spáleniště pěti měšťanských domů.

  Když byl klášter roku 1782 císařským nařízením zrušen byla budova přeměněna na gymnázium. Kvůli rozvíjejícímu se filozofickému ústavu se na místě městských hradeb dostavělo jižní křídlo, které vytvořilo nové hlavní průčelí obrácené do okružních sadů. Dvoupatrová symetricky řešená klasicistní budova se středním rizalitem s polokruhovým štítem a plzeňským znakem je ohraničena výraznými nárožními rizality. Ty nesou polygonální věže, přičemž do pravého rizalitu byla začleněna i část bývalé Litické brány (tzv. Branka).

  Zásluhou kroužku přátel starožitností byl roku 1911 ve východním průčelí osazen barokní portál, zachráněný z právě zbořeného domu č. p. 139. V meziválečném období (po uzavření gymnázia) vznikl funkcionalistický projekt rekonstrukce budovy pro účely knihovny. Realizována byla jen první etapa zahrnující úpravu části přízemí na prostory Elektrických podniků města Plzně. Součástí úprav byla i oprava gotických prvků v interiéru tzv. Branky a také vytvoření rozměrných výkladců obrácených do sadů.

  Rekonstrukce pro knihovní účely byla nakonec proveden v jiné podobě, dle původního záměru byl však do prostoru bývalého rajského dvora vestavěn sál studovny. Mezi tradicionalisticky pojatými interiéry je nejpozoruhodnější tzv. Smetanova síň v prvním patře. Součástí poslední rekonstrukce (1987–1994, navrhl Jiří Fleisner) byla i obnova fasád do původní klasicistní podoby.


 • obrazy

  img0422.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Jakub Auguston mladší
  1712–1735 stavitel kláštera s kostelem Otakar Gschwind
  1936–1937 návrh prvních úpravy pro knihovnu, adaptace byla provedena v letech 1953–1959 Václav Klein
  provedl úpravy pro účely Elektrických podniků města Plzně Šimon Michael Schell
  1805–1808 přestavba budovy pro účely gymnázia a filozofického ústavu


 • objekty

  Pamětní deska Bedřicha Smetany v Plzni
  pamětní deska: Bedřicha Smetany 14/01 Pamětní deska Josefu Vojtěchu Sedláčkovi
  pamětní deska: Bedřicha Smetany 14/02


 • události

  1804
  Zbourána Litická brána


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 11. 03. 2021

Smetanovy sady - pohled na dnešní budovu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 1630a, sign. LP267/85.