Encyklopedie Plzně

Kopeckého sady, Křižíkovy sady, sady 5. května, sady Pětatřicátníků, Smetanovy sady, Šafaříkovy sady, Městské okružní sady

Městské okružní sady


 • ulice

  Kopeckého sady
  Křižíkovy sady
  sady 5. května
  sady Pětatřicátníků
  Smetanovy sady
  Šafaříkovy sady


 • stavební vývoj

  Promenádní městské sady vznikaly postupně na místě rušených městských hradeb poté, co byly zasypány hradební příkopy. Společenský a kulturní význam sadového okruhu se odrazil ve zvýšené koncentraci významných budov, jež se v okolí sadů stavěly (městské divadlo, muzeum, Měšťanská beseda, synagogy, hotely apod.). Okruh lze rozdělit do tří částí. Jeho základ tvořila arciděkanská zahrada (v blízkosti dnešní divadelní budovy), botanická zahrada gymnázia a stromořadí kolem jižního okraje středu města.

  V roce 1861 byly vysazeny sady v okolí gymnázia a současně odhalen pomník purkmistra Martina Kopeckého, k němu v roce 1874 přibyl Pomník J. F. Smetany.

  V letech 1880–1890 byl v místech dnešního divadla vytvořen vodopád s rybníčkem. Pás jemně modelovaných trávníků lemovala po obou stranách stromořadí, protínaly je organicky tvarované cesty a doplňovaly fontány a jezírka, kobercové záhony, vázy, krátkodobé florální objekty, sochy a další atraktivní prvky, umístěné na středové ose. Podoba sadů z druhé poloviny 19. století je v principu dodnes respektována, průběžně přibývají některé další objekty (secesní meteorologický kiosek, kašna se sochou matky s dítětem atd.).

  Východní část okruhu vznikla v místě bývalé mlýnské strouhy, která byla v letech 1921–1922 zasypána po regulaci toku Radbuzy. V kompozici parku zůstala linie náhonu zachována jako travnatý pás vymezený stromořadími vedoucími k částečně zasypanému Pražskému mostu s Pietou. Při obnově v letech 1994–1996 přibyla před budovou muzea elipsovitá fontána, v sadech pak kovová loubí porostlá popínavými rostlinami a pásy kvetoucích trvalkových záhonů. Roku 2010 byla dokončena obnova úseku sadů, během níž se vodní prvek někdejší strouhy pod Pražským mostem vrátil na místo v podobě umělé vodní plochy.

  Sady v severní části okruhu vznikly v roce 1846 (v návaznosti na aleje z roku 1839) a byly rozšiřovány ve druhé polovině 19. století (mj. po zasypání Soukenické valchy) i v meziválečném období. Od poloviny šedesátých let do poloviny osmdesátých let 20. století však severní i západní část sadového okruhu ustoupila průtahovým komunikacím a zůstaly pouze úzké pásy s výsadbami lemujícími silnice.


 • obrazy

  img0390.jpg img0391.jpg img0392.jpg img0393.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Valentin Čoček
  1921–1922 úprava sadů Jiří Damec
  1994–2010 úprava sadů Dana Wilhelmová
  1994–2010 úprava sadů


 • objekty

  Pomník Martina Kopeckého
  pomník: Kopeckého sady 0/01 Pomník J. F. Smetany
  pomník: Smetanovy sady 0/01


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 17. 02. 2022

Pohled do sadů 5. května, nedatováno. Zdroj: Archiv města Plzně, Místopisná sbírka Ladislava Lábka, kart. 51.