Encyklopedie Plzně

Pražská 13/83, Výstavní síň "13" Západočeské galerie v Plzni

Výstavní síň "13" Západočeské galerie v Plzni


 • ulice

  Pražská 13/83


 • stavební vývoj

  První zmínky o budově pocházejí z roku 1556, kdy jej koupil Řehoř Botscher. Později byl původně gotický dům renesančně upraven (údajně italským zedníkem Janem Draginem) a v té době byl opatřen renesančním bosovaným portálem s římskou a klenákem se zdobeným reliéfem lva a letopočtem 1607. Dochovalo se dvoupatrové sklepení a pozdně gotický záklopový dřevěný strop, který je malířsky dekorován rostlinným ornamentem.

  Počátkem 18. století byl dům prodloužen o zadní východní křídlo a o století později byl na sklonku klasicismu zřízen i boční přístup z Perlové ulice a do bývalého průjezdu bylo vestavěno schodiště.

  Během 20. století docházelo k úpravám mázhausu pro potřeby obchodů. Na konci tohoto století byla ale budova v havarijním stavu uzavřena.

  V roce 1989 byla podle projektu Jana Soukupa zahájena celková rekonstrukce budovy pro galerijní účely a v roce 1997 byla předána Západočeské galerii v Plzni.

  Do někdejších obchodních prostor v přízemí renesančního měšťanského domu byla vestavěna kontinuální černá výstavní stěna, která člení a současně propojuje prostor a kontrastuje s bílými klenbami a pilířem ve vstupní síni. Ve vedlejší místnosti působí jako rámec dochovaného pozdně gotického záklopového stropu. Součástí úprav byly i nové interiéry galerijní prodejny a přednáškového sálu, který je v podkroví.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Roman Koucký
  2009 úprava interiéru Jan Soukup
  1989 autor projektu rekonstrukce


 • autor

  Fan


Aktualizováno: 10. 03. 2021