Encyklopedie Plzně

Zámecké náměstí 1/1, Zámek v Křimicích

Zámek v Křimicích


 • ulice

  Zámecké náměstí 1/1


 • vznik

  1811–1812 (přestavba)


 • stavební vývoj

  Patrový barokní zámek (původně tvrz) na půdorysu U, zbudovaný za účasti Františka Maxmiliána Kaňky a Františka Ignáce Prée, se do návsi otevírá oválným čestným dvorem, z boků vymezeným přízemními stavbami lokajny a kočárovny.

  Objekt prošel za Františka Josefa z Vrtby empírovou přestavbou, při které byl v hlavním průčelí vytvořen středový rizalit. Z něj v místě původní barokní věže vyrůstá hranolová věž se zvýšenou hodinovou věžičkou zakončenou lucernou. Rizalit člení trojúhelníkový tympanon nesený toskánskými pilastry, pod kterým se nachází balkon podpíraný dvojicemi iónských sloupů.

  V západním směru navazuje na budovy krajinářský park, který vznikl v první třetině 19. století na místě barokní zahrady. Krajinářská kompozice respektuje barokní osu, jež vede z bývalé návsi (od sousoší Piety) přes čestný dvůr, zámek, protíná celý park a pokračuje do krajiny. Prostorově ji zdůrazňuje alej stromů a novější výsadby pěnišníků, které vymezují průhledy a barevně obohacují kompozici. Park rámuje ohradní zeď zdobená souborem barokních plastik z dílny Lazara Widmanna, od něhož pochází také jezdecká socha sv. Jiří v boji s drakem, přemístěná do středu čestného dvora v roce 1902.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Lazar Widman
  autor souboru barokních plastik


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021