Encyklopedie Plzně

Koterovská náves 18/29, Koterovská náves č. p. 29

Koterovská náves č. p. 29


 • ulice

  Koterovská náves 18/29


 • vznik

  1. polovina 19. století


 • stavební vývoj

  Jižní stranu návsi od západu ohraničuje statek, v jehož čele stojí zděná brána s brankou. Vjezd lemovaný kamenným ostěním je sklenut stlačeným obloukem. Do čela klenáku byl vtesán letopočet 1839, stojky, patky i oblouky z čela zdobí tesaná „zrcadla“.

  Po stranách vjezdu jsou plastické pilastry s hlavicemi. Zděný štítový nástavec je vybaven nízkými bočními křídly, střední část nástavce je obloukovitě vyklenuta. Vrata jsou unikátním autentickým slohově řešeným truhlářským prvkem. Štít navazující budovy (pův. chlévy a stáje, v roce 1964 adaptovány na obytný dům) nese nápis „LETA PANE 1855“.

  Původní obytné stavení bezpochyby klasicistního původu zaniklo vlivem vojenských operací v roce 1945.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021