Encyklopedie Plzně

Kristinovská, Okružní, Areál bývalého vrchnostenského dvora

Areál bývalého vrchnostenského dvora


 • ulice

  Kristinovská
  Okružní


 • vznik

  2. polovina 16. století – 1. polovina 19. století


 • stavební vývoj

  Areál dvora, zřízeného již na sklonku 16. století městem Plzní, byl zrušen v rámci tzv. raabizace r. 1783 a na přelomu 18. a 19. století zde vzniklo celé raabizační sídliště menších chalupnických usedlostí. K nejpozoruhodnějším patří č. p. 20 na západě, vybavené průjezdem. K barokní výstavbě náleží fronta stodol na severu.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021