Encyklopedie Plzně

Orlík 262, Kantýna zkušební střelnice Škodových závodů

Kantýna zkušební střelnice Škodových závodů


 • ulice

  Orlík 262


 • vznik

  1915–1916


 • stavební vývoj

  Hrázděná modernistická budova obdélníkového půdorysu je situována západně od železniční trati. Na vysokou hmotu sálu, završenou valbovou střechou, navazují ze tří stran podstatně nižší přízemní trakty s plochými střechami. Ve východním průčelí zvýrazňuje osu symetrie rizalit vystupující z hmoty sálu a nárožní pavilony s mansardovými střechami.

  Budova patřila k areálu muniční továrny, který v průběhu první světové války vznikl na protější straně trati úpravou areálu zkušební střelnice.

  Budova jako jedna z mála přečkala tragický výbuch, který 25. května 1917 továrnu prakticky zničil. Dnes objekt slouží jako sklad.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Ludwig Tremmel
  1915–1916 architekt


 • události

  25. 5. 1917
  Výbuch muničky
  jako jediná budova přečkala výbuch


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021