Encyklopedie Plzně

Plaská 62/200, Hřbitov s kaplí sv. Vojtěcha v Bolevci

Hřbitov s kaplí sv. Vojtěcha v Bolevci


 • ulice

  Plaská 62/200


 • vznik

  1917–1920 (kaple sv. Vojtěcha od Roberta Örleye)


 • stavební vývoj

  Hřbitov v Bolevci byl zřízen v r. 1903 po uzavření hřbitova U Všech svatých.

  Bezprostředně po katastrofě v muniční továrně Škodových závodů (exploze, k níž došlo 25. 5. 1917) byl k východnímu okraji hřbitova umístěn společný hrob asi 200 obětí.

  V letech 1919–1920 byla východně od společného hrobu v jeho podélné ose postavena pamětní kaple čtvercového půdorysu s osmibokou stupňovitou střechou. V západním průčelí je vstup s půlkruhově zakončeným portálem, v zaklenutém vnitřním prostoru proti vstupu oltář. Plochu společného hrobu s kaplí vymezuje zídka z vápenopískových cihel, které byly použity i pro stavbu kaple. Výplně oken navrhl Vojtěch Hynais.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021