Encyklopedie Plzně

Bolevecká náves 3/1, Bolevecká náves č. p. 1

Bolevecká náves č. p. 1


 • ulice

  Bolevecká náves 3/1


 • vznik

  1. polovina 19. století


 • stavební vývoj

  Klasicistní usedlost představuje nejvýznamnější selský dvůr situovaný v prostoru trojúhelné návsi středověkého původu. Komplexu budov rozmístěných kolem dvora lichoběžníkového půdorysu dominuje na severu obytný dům trojdílné dispozice tzv. komorového typu, vybavený v suterénu dvojicí sekundárně užitých gotických portálků.

  Světnice domu si na nádvorní straně uchovala roubenou stěnu, jež pochází z období 2. poloviny 18. století. Portál stavení při vstupu do síně je vročen do r. 1809, kdy došlo k radikální přestavbě starší budovy. K obytné části stavby přiléhají od východu patrové, částečně roubené komory přístupné z nádvorní strany dřevěnou pavláčkou s jednoramenným schodištěm.

  Stavební výbavu dvora doplňuje dvojice zděných klenutých bran, klasicistní zděná patrová sýpka, chlévy a stáje a rozměrná stodola, která je i nejmladší stavbou v areálu.

  Objekt je ve správě Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni. Po opravě, která probíhá postupně, se předpokládá zpřístupnění veřejnosti.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021