Encyklopedie Plzně

Jateční, Masarykův most

Masarykův most


 • historický název

  Silniční most pře Berounku (Mži)

 • ulice

  Jateční


 • poznámka

  projekční firma Müller & Kapsa


 • vznik

  1915–1918, 1922 (zprovozněn)


 • stavební vývoj

  Železobetonový silniční most o dvou obloucích shodné světlosti 56,8 m. Chodníky se zábradlím s terazzovým povrchem a kovovými výplněmi jsou na konzolách předsazeny před oblouky. Most osvětlovala dvojice kovových svítidel ve tvaru krystalu, umístěných na obou koncích a uprostřed nad pilířem na štíhlých kanelovaných sloupech.

  Architektonické řešení, kombinující neoklasicismus s prvky moderny, připomíná tvorbu architekta Bohumíra Hochmana, který s projekční firmou v době vzniku návrhu spolupracoval.

  Most byl zprovozněn po dokončení stavby navazující silnice a pojmenován Masarykův. Po téměř devadesátiletém provozu byla doprava převedena na provizorní vojenský most a v roce 2012 zahájena výstavba souběžného nového mostu. Po celkové opravě je po starém mostě vedena cyklostezka.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Bohumír Hochmann
  v době vzniku mostu spolupracoval s projekční kanceláří Müller & Kapsa a most připomíná jeho tvorbu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021