Encyklopedie Plzně

Karlovarská 70/451, Vila Karla Kestřánka

Vila Karla Kestřánka


 • ulice

  Karlovarská 70/451


 • vznik

  1897–1898


 • stavební vývoj

  Třípodlažní vile na obdélném půdorysu dominuje schodišťová věž částečně předsunutá před hlavní průčelí, kterou v posledním podlaží ukončuje lodžie se střechou tvaru kupole. V plastické výzdobě hlavního průčelí se uplatňuje reliéf Vyhnání z ráje. V severním a východním průčelí jsou štíty se stupňovitými pylony s reliéfní štukovou rostlinnou výzdobou, na nárožním sloupu plastika Plzeňského dudáka od Jaroslava Maixnera, kované zábradlí a mříže s rostlinnými prvky.

  Vila je považována za jednu z prvních secesních staveb v Čechách, v osobitém stylu vycházejícím ze školení, které Krása absolvoval u Otty Wagnera ve Vídni. Rozšířením Karlovarské třídy v 80. letech 20. století a necitlivou renovací v letech devadesátých byla stavba porušena v hmotové kompozici i v detailních prvcích výzdoby.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Krásný
  1897–1898 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021