Encyklopedie Plzně

Karlovarská 48/585, Procháskův ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Procháskův ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy


 • historický název

  Budova Jubilejního dětského domova

 • ulice

  Karlovarská 48/585


 • vznik

  1928–1931


 • stavební vývoj

  Velkorysá budova na půdorysu T je situována v rozsáhlé zahradě. K třípodlažnímu křídlu pokojů se připojuje kolmé dvoupodlažní křídlo se sálem a byty. V těžišti dispozice je prostor hlavního schodiště, tvořící dominantu stavby ve formě věže.

  Funkcionalistické hmotové řešení je propojeno s konzervativním pojetím fasád, charakteristickým pro plzeňskou architekturu období kolem roku 1930. V reprezentační části zahrady, která se nachází před budovou, je socha Dívenky od Otokara Waltra asi z roku 1931. V dalších částech původně rozsáhlé zahrady byla ještě dřevěná letní jídelna, bazén aj.

  Dnes zde sídlí Procháskův ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Rudolf Černý
  1928–1931 architekt spolu s B. Chvojkou Bohumil Chvojka
  1928–1931 architekt s R. Černým Otakar Walter
  autor sochy Dívenky


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021