Encyklopedie Plzně

Strážnická, Vzorný statek Vyšší hospodářské školy

Vzorný statek Vyšší hospodářské školy


 • ulice

  Strážnická


 • existence

  stavba již neexistuje

 • zánik

  1986–1987


 • vznik

  1926 (soutěž), 1928–1932


 • stavební vývoj

  Rozsáhlý uzavřený komplex, jehož stavby byly umístěny kolem obdélníkového nádvoří. Mezi podlouhlými objekty chlévů a stodol dominovala sýpka a obytné budovy. Jednalo se o pozoruhodné propojení inspirace hmotovou kompozicí Santiniho barokních dvorů plaského kláštera s prvky moderní architektury.

  Statek byl zbořen v letech 1986–1987 kvůli výstavbě první etapy sídliště Vinice.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Hanuš Zápal
  1928–1932 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021