Encyklopedie Plzně

Lidická 1/517, Pavlovův ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Pavlovův ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy


 • historický název

  Vyšší hospodářská škola

 • ulice

  Lidická 1/517


 • vznik

  1920 (návrh), 1923–1924


 • stavební vývoj

  Rozsáhlá třípodlažní budova na půdorysu L, k níž se připojuje dvoupodlažní obytný domek. V nárožní hmotě, završené vysokou valbovou střechou, je vstupní hala, reprezentační schodiště a dvoupodlažní posluchárna s galerií. V obou křídlech se nacházejí učebny a v patře místnosti vedení školy. Budova, na jejíchž průčelích se uplatňují kombinace přírodních a umělých kamenů, omítek a režných cihel, představuje jeden z nejvýznamnějších projevů kotěrovské moderny v plzeňské architektuře.

  Okolí stavby, do něhož byla zakomponována i starší vzrostlá zeleň, mělo náročnou zahradní úpravu s okrasným bazénem a alpinem. Ve vstupní hale jsou před hlavním dvouramenným schodištěm pozdější sochy od Otakara Švece, ve druhém patře malovaný triptych Ze života lidu na Plzeňsku od Augustina Němejce.

  Dnes zde sídlí Pavlovův ústav Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Augustin Němejc
  autor malovaného triptychu Ze života lidu na Plzeňsku Hanuš Zápal
  1920 (návrh), 1923–1924 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021