Encyklopedie Plzně

Koterovská 150/777, Český plzeňský pivovar "Světovar"

Český plzeňský pivovar "Světovar"


 • ulice

  Koterovská 150/777


 • vznik

  1911–1913 (firma Müller & Kapsa)


 • stavební vývoj

  Hlavní budovy pivovaru, založeného v roce 1910 Živnostenskou bankou a Janem Kleisslem, byly seskupeny do tří bloků umístěných rovnoběžně vedle sebe a vzájemně propojených nad a pod úrovní dvorů, v nichž byly koleje závodní vlečky. Bloku, který je nejblíže Koterovské třídě, dominuje sedmipatrová věž s vodojemy a jeho součástí jsou „americké“ nadzemní sklepy, lednice, stáčírna a výstav piva, umývárna a požahovna sudů.

  Hlavním prostorem prostředního čtyřpatrového bloku (obsahuje také sila na slad, budovu strojního chlazení a laboratoře) je varna, dominuje mu komín kotelny. Třetí blok tvoří prostory sladovny. Po obvodu areálu byly další čtyři objekty a při Sladové ulici dům s kantýnou a byty pro zaměstnance a administrativní budova. Hlavní výrobní budovy modernistického areálu charakterizuje rozsáhlé uplatnění železobetonových konstrukcí, veškerá zařízení byla poháněna elektromotory.

  Pivovar byl považován za nejmoderněji zařízený podnik svého druhu v Rakousko-Uhersku. V roce 1932 jej ovládl Měšťanský pivovar, v následujícím roce došlo k zastavení výroby a budovy byly poté pronajaty různým plzeňským firmám.

  Od roku 1945 donedávna užívala celý areál armáda. Jeho podstatná část byla předána městu, které jej hodlá rekonstruovat pro městský archiv, víceúčelový kulturní sál a expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021