Encyklopedie Plzně

Jiráskovo náměstí 10/878, Masarykova škola

Masarykova škola


 • ulice

  Jiráskovo náměstí 10/878


 • vznik

  1916 (původní návrh), 1919–1923


 • stavební vývoj

  Třípodlažní symetrická budova na půdorysu U mírně ustupuje od plochy náměstí ve prospěch parkového předprostoru. Ve střední části budovy, zvýrazněné štítem a vysokou valbovou střechou, je tělocvična a prostory vedení obou původně samostatných škol. V postranních částech budovy byla původně chlapecká a dívčí škola, přístupné samostatnými vchody. První, zcela odlišný návrh školy pocházel již z roku 1914, vypuknutí války však stavbě zabránilo. Provedené řešení vychází z úspornější verze od stejného architekta, přizpůsobené v duchu kubismu a tzv. národního stylu. Základní kámen byl položen za přítomnosti prezidenta T. G. Masaryka 2. října 1921. Figurální výzdoba portálů je od Otokara Waltera.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Otakar Walter
  figurální výzdoba portálů Hanuš Zápal
  1919–1923 architekt


 • objekty

  Základní kámen Masarykovy školy
  základní kámen: Jiráskovo náměstí 10/01 Busta Jaroslava Roztočila
  busta: Jiráskovo náměstí 10/02


 • autor

  DM


Aktualizováno: 16. 09. 2022