Encyklopedie Plzně

Mikulášské náměstí 15/509, Církevní gymnázium

Církevní gymnázium


 • historický název

  Obecné a měšťanské školy pro východní obvod

 • ulice

  Mikulášské náměstí 15/509


 • vznik

  1896–1897 (obecné školy) / 1907–1908 (měšťanské školy)


 • stavební vývoj

  Po rozdělení východního školního obvodu na dvě části (1895) byly zřízeny nové obecné školy pro chlapce a dívky. Monumentální dvoupatrová budova na půdorysu U, situovaná na okraji tehdejší zástavby, uzavřela domovní blok při jihovýchodní straně nového náměstí a stala se dominantou širšího okolí. Symetrické novorenesanční hlavní průčelí, které se později stalo hlavním motivem kompozice parkové úpravy náměstí, člení trojice rizalitů završených věžemi tvaru kupole. V ose je větší vstupní rizalit se dvěma portály a štítem s hodinami. V dvorním traktu byla umístěna tělocvična a kaple.

  V obdobném stylu navrhl stejný architekt pro nově vzniklé měšťanské školy pro dívky (v Jablonského ulici) a pro hochy (v Houškově ulici) téměř identické dvoupatrové budovy se středním rizalitem završeným štítem. Základnímu školství sloužil komplex do počátku 80. let 20. století, později jej využívala Vysoká škola strojní a elektrotechnická a od roku 1993 zde sídlí Církevní gymnázium.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Auer
  1896–1897 architekt obecné školy / 1907–1908 architekt měšťanské školy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 30. 04. 2021