Encyklopedie Plzně

Božkovská, Koterovská, Tovární areál firmy Jan Cingroš

Tovární areál firmy Jan Cingroš


 • ulice

  Božkovská
  Koterovská


 • poznámka

  Koterovská č. p. 290 a 2377 a Božkovská ulice č. p. 2480.


 • vznik

  od 1879


 • stavební vývoj

  Tovární areál s dvoupodlažním obytným domem, brusírnami a dalšími provozy na zpracování kamene vznikal postupně od r. 1879 v prostoru mezi Koterovskou třídou a Božkovskou ulicí.

  Dodnes je dochován obytný dům (v úpravě z r. 1935) a část přestavěných provozních budov, zejména ale původní výstavní sál (vzorkovna) z poloviny 80. let 19. století, s fasádou s jednoduchými pilastry, vysokými půlobloukovými okny a trojúhelným štítem.

  Továrna, kterou založil kameník Jan Cingroš v r. 1866, se jako první podnik tohoto typu v Čechách zaměřovala na produkci kamenických článků ze strojově řezané a leštěné žuly, syenitu a porfyru. Zprvu dodávala materiál na velké stavby (v Plzni např. pro výstavbu měšťanského pivovaru či věznice na Borech), postupně se specializovala také na realizace monumentálních pomníků či ozdobných kamenických doplňků (pomník Marie Terezie ve Vídni, interiér plzeňské radnice).

  Koncem 19. století byla nejvýznamnější firmou v tomto oboru v Rakousko-Uhersku – její dodávky směřovaly do celého světa. Výrobu zastavila v závěru 30. let 20. století.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 30. 04. 2021