Encyklopedie Plzně

Brojova 13/1940, 20. základní škola

20. základní škola


 • historický název

  Osmiletá střední škola na Východním předměstí

 • ulice

  Brojova 13/1940


 • vznik

  1953–1956, 1957 (kolaudace)


 • stavební vývoj

  Symetrickou budovu na půdorysu U tvoří tři části. K dominantnímu třípodlažnímu obdélnému tzv. komplementu učeben je na obou koncích připojeno nižší křídlo komplementů jídelny a tělocvičny. Hlavní vstup v ose průčelí střední části je předsunutý v podobě zasklené lodžie, na niž v přízemí navazuje velká vstupní hala. Z té vybíhá chodba zpřístupňující učebny a dvě schodiště situovaná na koncích objektu. Součástí fasád ve stylu umírněného socialistického realismu jsou sgrafita s figurálními náměty.

  Projekt vznikl úpravou dokumentace stejného autora ke školní budově ve Schwarzově ulici v Plzni (byla postavena krátce předtím). Dnes zde sídlí 20. základní škola.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Antonín Kurel
  1953–1956 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021