Encyklopedie Plzně

Jiráskovo náměstí 30/814, Dominikánský klášter a kostel Panny Marie Růžencové

Dominikánský klášter a kostel Panny Marie Růžencové


 • ulice

  Jiráskovo náměstí 30/814


 • vznik

  1912–1913 (Anton Möller)


 • stavební vývoj

  Trojlodní bazilikální plochostropý kostel s příčnou lodí, na jihozápadní straně s vysokou hranolovou věží s hodinami a jehlancovitou střechou, je postaven v pozdně secesním stylu ovlivněném saskou architekturou. S přilehlou třípodlažní budovou kláštera a klášterní zahradou zabírá plochu dvou domovních bloků. Areál zaujímá výraznou polohu v nově urbanisticky řešeném území dnešního Východního předměstí, kterému věž kostela dominuje. Z původního vnitřního vybavení je nejvýznamnější oltář a Boží hrob z dílny pražského řezbáře Josefa Jaroslava Roháčka.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 4. 1950
  Akce K 1. 5. 1910
  Začátek působení druhé plzeňské farnosti


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021