Encyklopedie Plzně

Slovanská 40/899, Obytný a obchodní dům Západočeského konsumního družstva, z. s. s r. o.

Obytný a obchodní dům Západočeského konsumního družstva, z. s. s r. o.


 • ulice

  Slovanská 40/899


 • vznik

  1922–1923 (hlavní průčelí)


 • stavební vývoj

  Nárožní čtyřpodlažní dům na půdorysu L s okoseným nárožím a pěti trojúhelníkovými štíty, v jehož přízemí jsou obchody a ve vyšších podlažích byty. Průčelí člení výrazné plastické pilastry a římsy, pojetí hmoty domu i fasád vychází z vlivů kubismu a obloučkového stylu.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Bohumil Chvojka
  1922–1923 (hlavní průčelí)


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 05. 2021