Encyklopedie Plzně

Mikulášské náměstí 23/808, Gymnázium, Plzeň

Gymnázium, Plzeň


 • historický název

  Druhá česká státní reálka v Plzni

 • ulice

  Mikulášské náměstí 23/808


 • vznik

  1908–1913 (Ferdinand Havlíček – Rudolf Kříženecký)


 • stavební vývoj

  Škola, která vznikla v r. 1906 z iniciativy města, byla od počátku určena pro rozvíjející se dělnické Pražské předměstí. Přesné umístění monumentální stavby vzešlo z posudku vypracovaného architektem Antonínem Balšánkem.

  Budova školy, cíleně koncipovaná jako solitérní stavba a důležitá dominanta širšího okolí, rozdělila nepravidelnou plochu náměstí na symetrickou severovýchodní parkovou část a školní pozemek, využitý jako sportoviště a botanická zahrada. Na dvoupatrovou hlavní část budovy na půdorysu U na jihovýchodě navazuje patrová, původně obytná budova s půdorysem L. Její dominantou je severozápadní vstupní část završená vysokou střechou s věží (výška 35 m). Odtud vybíhá křídlo, v němž byla umístěna tělocvična a kaple sv. Jana Křtitele.

  Architektonické pojetí kombinuje barokizující prvky (mansardové střechy, plastická a sochařská výzdoba) s modernistickým celkovým pojetím a moderním technickým vybavením.

  Po celou dobu své existence sloužila stavba středoškolským vzdělávacím ústavům, od roku 1969 je sídlem gymnázia.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Antonín Balšánek
  autor posudku, z něhož vzešlo umístění budovy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 30. 04. 2021