Encyklopedie Plzně

Zahradní 2/173, Areál Papírny, akciové společnosti v Praze

Areál Papírny, akciové společnosti v Praze


 • historický název

  Piettovy papírny

 • ulice

  Zahradní 2/173


 • vznik

  1870–1873 / 1884 / 1929–1933


 • stavební vývoj

  Podél řeky Radbuzy byl umístěn pozdně klasicistní výrobní objekt (není zachován) a současně s ním jednopatrová úřednická budova, obydlí kočích, konírny a kolny na slámu. Papírenský stroj dodala firma Escher Wyss ze Švýcarska, ostatní zařízení Škodova strojírna.

  Brzy po zahájení provozu získala papírnu pražská společnost P. Piette. Rovnoběžně se starší výrobní budovou byl postaven velkorysý dvoupatrový objekt na půdorysu E a L s fasádami z režných červených cihel. Vedle továrny (při dnešní Habrové ulici) vznikl park, jehož součástí se stala novorenesanční vila s dominantní věží. Na základě objednávky Ludvíka Piette na rozšíření elektrického osvětlení v papírně a za jeho hmotné podpory vyvinul František Křižík v r. 1881 diferenciální obloukovou lampu patentovanou pod jmény Piette–Křižík. V r. 1886 byla zavedena výroba papíru se smrkovou vlákninou a k tomu účelu postavena celulózka. Výrobky se vyvážely do Orientu, Egypta, Súdánu, Indie a Japonska.

  V r. 1912 se papírna začlenila do Neusiedelské, a. s., pro výrobu papíru se sídlem ve Vídni. Závod byl kolem r. 1930 modernizován, vzniklo funkcionalistické třípatrové skladiště (při Zahradní ulici), spojené krytým mostem s hlavní tovární budovou, a tzv. louhová věž.

  V r. 1945 byla továrna znárodněna, provoz celulózky byl zastaven v r. 1969. Po r. 2000 se výroba zcela zrušila, budovy byly postupně zbaveny zařízení a pronajaty k různým účelům nebo zdemolovány (r. 1999 věž, r. 2008 vila). Hlavní objekt příležitostně slouží alternativním kulturním akcím.


 • prameny, literatura


 • události

  6. 11. 1878
  Elektrické osvětlení papírny Ludvíka Piette 30. 5. 1870
  Papírna akciové společnosti v Praze


 • autor

  DM


Aktualizováno: 30. 04. 2021