Encyklopedie Plzně

Klatovská třída 109 a 111/1615, Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


 • historický název

  Německé průmyslové školy

 • ulice

  Klatovská třída 109 a 111/1615


 • zajímavosti

  též Majerova č. or. 1 a náměstí míru č. or. 16


 • vznik

  1914–1922 / 1957–1960 (přístavba)


 • stavební vývoj

  Dvoupatrová pozdně secesní budova s mansardovou střechou na půdorysu F má hlavní osově symetrické křídlo orientováno do Majerovy ulice a boční do Klatovské třídy. Proti vstupu uprostřed hlavního průčelí je schodiště a dvorní křídlo s tělocvičnou a rýsovnami. Dispozice všech tří křídel je dvoutraktová. Po dokončení stavby byla budova, určená pro německé průmyslové školy, věnována strojnickým školám s vyučovacím jazykem českým a německým.

  Rozlehlou třípatrovou přístavbu s tradicionalisticky pojatými průčelími a šikmými střechami byl uzavřen blok mezi budovou při Majerově ulici a náměstím Míru. Přístavba byla určena pro hutnický obor, z něhož měla vzniknout samostatná průmyslová škola hutnická. Nároží, kde se nacházel vstup do nové části budovy, bylo zvýrazněno věžovitě ukončeným rizalitem a odsazením křídla při Klatovské třídě. Dnes budova slouží Střední průmyslové škole strojnické a Střední odborný škole profesora Švejcara, Plzeň. K prostorám škol patří i dílny, jenž se nacházejí v ulici Majerova č. p. 1742.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Dílny Střední průmyslové školy strojnické
  Majerova 3/1742


 • významné osoby

  Bohumír Fridrich
  1957–1960 architekt Čestmír Rypl
  1957–1960 architekt Ludwig Tremmel
  1914–1922 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021