Encyklopedie Plzně

náměstí Míru 2/1076, náměstí Míru č. p. 1076

náměstí Míru č. p. 1076


 • ulice

  náměstí Míru 2/1076


 • vznik

  1899–1900 (firma Müller & Kapsa)


 • stavební vývoj

  Vznikem dvou téměř identických, vedle sebe stojících dvoupatrových domů (č. p 1076 a č. p. 1077, dispozice jsou vzájemně zrcadlově obrácené) bylo zahájeno obestavění plochy tehdejšího Královského náměstí, které následně získalo parkovou úpravu.

  Domy, jež patřily rodinám zakladatelů významné stavební firmy Müller & Kapsa, měly především obytnou funkci. Na průjezd zpřístupňující dvůr a zahradu navazuje prostor dvouramenného schodiště, ze kterého byl přístup do rozlehlých bytů s hlavními obytnými prostory orientovanými do náměstí. Součástí eklektických fasád byly reliéfní portréty významných stavitelů, umístěné nad okny druhého patra.

  Ke každému domu náležely dvorní objekty (konírna, byt kočího, remíza kočárů, prádelna) a rozlehlá zahrada. V přízemí bylo sídlo a projekční kancelář firmy.

  V roce 1928 byl do druhého patra č. p. 1076 přestěhován byt manželů Beckových (navržený v roce 1907 Adolfem Loosem, nedochován).


 • prameny, literatura


 • stavby

  náměstí Míru č. p. 1077
  náměstí Míru 3/1077


 • významné osoby

  Adolf Loos
  1907 autor sem přestěhovaného interiéru rodiny Beckových


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 04. 2021