Encyklopedie Plzně

náměstí Republiky 8/96, U Božího oka

U Božího oka


 • ulice

  náměstí Republiky 8/96


 • majitelé


  (2. polovina 16. století) Jan Košinář

  (? - ?) Matyáš Bakalář ze Sonnenberku, učitel (epitaf v arciděkanském kostele)

  (? - ?) Mikuláš Henzelius, obchodník

  (1743 - ?) Jan Jakub Slavík


 • zajímavosti

  Právovárečný dům.

  V roce 1839 se do domu přiženil Hynek Scheiner, majetník panství Dolní Krušec na Šumavě.


 • stavební vývoj

  Dům vystavěn v druhé polovině 16. století v renesančním základě s dvěma páry oken a vysokým dvoupatrovým štítem s trojúhelníkovým nástavcem. Po roce 1743 prochází barokizací fasády zprohýbanými nadokenními římsami, oblomením otvorů ve štítě a přiložením nového portálu v jehož klenáku je umístěn monogram tehdejšího majitele Jana Jakuba Slavíka (J. J. S.). V zadní části domu byl také upraven altán.


 • prameny, literatura


 • autor

  Metlička


Aktualizováno: 04. 01. 2019