Encyklopedie Plzně

Univerzitní 28/2954, Budova Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni

Budova Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni


 • ulice

  Univerzitní 28/2954


 • vznik

  2005 (studie) – 2012 (Jan Štípek - APA ATELIER, s. r. o.)


 • stavební vývoj

  Budova na půdorysu obdélníku je koncipována jako "továrna na umění". Interiér s flexibilní dispozicí, umožňující změny půdorysu ateliérů, připomíná průmyslovou halu. Za posuvnou jižní stěnou je umístěno jeviště.

  Jádrem jsou prostory pro kresbu a model, probíhající přes dvě podlaží. Kolem nich jsou ve třech podlažích ateliéry, dílny, studio a kanceláře. Strohou hmotu stavby člení směrem k východu světlíky odstupňované nad prostory ateliérů, západní stěna je prosklená.

  Neutrálně šedý exteriér kontrastuje s barevností expozic studentských výtvarných prací a designérských návrhů a prezentací jednotlivých ateliérů.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021