Encyklopedie Plzně

Ke Karlovu, Teslova, Univerzitní, Letiště Západočeského aeroklubu a Vojenské letiště Plzeň-Skvrňany

Letiště Západočeského aeroklubu a Vojenské letiště Plzeň-Skvrňany


 • historický název

  Letiště Českého aviatického klubu

 • ulice

  Ke Karlovu
  Teslova
  Univerzitní


 • existence

  stavba již neexistuje


 • vznik

  1910 / 1924–1926 / 1937–1938


 • stavební vývoj

  Na tzv. Borskou pláň (Borská pole) bylo v roce 1910 z Malesic u Plzně přemístěno letiště (hangár v místě dnešního č. p. 1166), které v letech 1913–1919 využívalo Aviatické sdružení Bohemia, od roku 1919 pak Západočeský aviatický klub (v roce 1924 přejmenován na Západočeský aeroklub).

  Po požáru hangáru v roce 1923 vznikl v novém místě (proti dnešnímu rektorátu Západočeské univerzity) tři nové hangáry (největší pro sebe postavily Škodovy závody a v roce 1931 jej prodali klubu).

  Západně od letiště aeroklubu zahájili v letech 1937–1938 Ministerstvo národní obrany výstavbu vojenského letiště. Podél jižního okraje letištní plochy byly postaveny celtové hangáry a jeden hangár zděný (dnes sklad č. p. 1071), na protilehlé straně patrové budovy pro posádku.

  V letech 1939–1945 obě spojená letiště užívala německá armáda a vyrostlo zde pět dalších hangárů (poslední dva byly zbořeny v letech 2008 - 2009) a větší počet přízemních, převážně dřevěných budov.

  Po osvobození převzal obnovený Západočeský aeroklub zpět svoje letiště, na vojenské letiště se vrátila československá armáda.

  V roce 1963 bylo na borské letiště přesunuto vrtulníkové letectvo, které zde působilo až do ukončení letového provozu v roce 1991.

  Aeroklubové letiště muselo ustoupit výstavbě areálu Západočeské univerzity v Plzni, zrušené vojenské letiště se stalo součástí plochy přeměřené na obchodní a průmyslovou zónu.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021