Encyklopedie Plzně

Kaplířova 7/2731, Budova Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Plzni

Budova Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Plzni


 • ulice

  Kaplířova 7/2731


 • vznik

  1994–1995 (Karel Svoboda a Vratislav Kučera)


 • stavební vývoj

  Budova na půdorysu L má pětipodlažní hlavní část a třípodlažní kolmé křídlo, vybíhající k ulici. Nejvyšší podlaží jsou řešena jako ustupující. Nad hlavním vstupem, umístěným v koutě mezi křídly, jsou dvě svislá pásová okna osvětlující hlavní schodišťový prostor.

  Budova vznikla přestavbou nedokončené panelové stavby vojenské ubytovny, z níž byla ponechána jen nosná konstrukce. Představuje jeden z prvních úspěšných pokusů plzeňských architektů o návrat k osvědčeným principům předválečné funkcionalistické architektury.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021