Encyklopedie Plzně

Klatovská třída 202/2868, Mužská trestnice Bory

Mužská trestnice Bory


 • historický název

  C. k. mužská trestnice Bory

 • ulice

  Klatovská třída 202/2868


 • vznik

  1874–1878 (Emanuel Trojan von Bylanow a Franz Maurus)


 • stavební vývoj

  Areál trestnice (první novostavba trestnice v Rakousko-Uhersku) o rozloze 9,5 ha, situovaný nad řekou Radbuzou západně od silnice Plzeň - Klatovy, byl komponován osově symetricky, přičemž osa byla kolmá ke zmíněné silnici.

  Dominantou (i širokého okolí) se stala velmi rozlehlá dvoupatrová budova o osmi křídlech uspořádaných paprskovitě kolem centrální haly zakončené kupolí. Čtyři křídla blíže silnici byla dvoutraktová, se společnými celami, tři vzdálenější křídla byla třítraktová se samotkami, přičemž ve středním traktu byl volný prostor s ochozy v patrech.

  Cely byly vytápěny teplým vzduchem z kaloriferů umístěných v suterénu. Mezi křídly byly vycházkové dvory. Na kratší východní křídlo, v jehož druhém patře se nacházel katolický kostel, navazovala jednopatrová čelní budova, ve které byla nemocnice. Brána do věznice byla v samostatné přízemní budově.

  Při silnici se nacházely čtyři jednopatrové obytné domy pro zaměstnance, další tři byly na západním okraji areálu. Trestnice měla vlastní vodárnu, plynárnu, zastávku na trati do Klatov i hřbitov.

  V letech 1947–1950 vznikl jihovýchodně od hlavní brány funkcionalistický zaměstnanecký dům.


 • prameny, literatura


 • objekty

  Pamětní deska příslušníkům sboru vězeňské stráže
  pamětní deska: Klatovská třída 202/01 Pamětní deska pobytu Omladinářů
  pamětní deska: Klatovská třída 202/02 Pamětní deska politických vězňů 1939 - 1989
  pamětní deska: Klatovská třída 202/03 Pamětní deska Heliodoru Píkovi
  pamětní deska: Klatovská třída 202/04 Pamětní deska o spolupráci věznic
  pamětní deska: Klatovská třída 202/05
  další objekty (2)...


 • události

  21. 6. 1949
  Poprava Heliodora Píky 9. 7. 1894
  Dynamitový výbuch


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021