Encyklopedie Plzně

Klatovská třída, U Borského parku, Borský park

Borský park


 • ulice

  Klatovská třída
  U Borského parku


 • vznik

  od 1914 (Leopold Batěk a Karel Sousedík) / 2006–2010 (obnova parku - Pavel Šimek FLORART)


 • stavební vývoj

  Největší plzeňský park (dnes má rozlohu okolo 39 ha) byl založen na místě bývalého vojenského cvičiště. Jeho ústředním prvkem je oválný trávník vymezený okružní pěšinou s lipovými alejemi; podélnou osu centrální části zdůrazňuje průhled, který měl směřovat k hradu Radyně.

  Na formálněji upravený úsek parku navazuje přírodně-krajinářské řešení jižních svahů nad železniční tratí realizované ve 30. letech 20. století, jež využívá dynamického terénu a kde listnaté porosty střídají jehličnaté lesíky.

  Později byla plocha rozšířena o lesopark, který lemuje jižní hranici borského sídliště.

  V 60. letech 20. století byl na okraji parku vybudován sportovní areál a severní okraj parku narušilo v následujících letech upravované zázemí pro městskou dopravu, zejména točna tramvají.

  Od roku 2006 probíhala obnova celého parku, postupně se opravovala cestní síť, doplnil se mobiliář a vysadili se dřeviny i zdobné květinové prvky v centrální části a upravila se sportovní a rekreační zařízení pro návštěvníky všech věkových kategorií.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021