Encyklopedie Plzně

Klatovská třída 123/1202, Vila architekta a stavitele Rudolfa Štecha

Vila architekta a stavitele Rudolfa Štecha


 • ulice

  Klatovská třída 123/1202


 • vznik

  1904–1905


 • stavební vývoj

  Nárožní dvoupodlažní řadový rodinný dům je založen na půdorysu L se vzájemně přesaženými křídly; ve volném nároží je hlavní vstup a nad ním dřevěná lodžie. Průčelí mají typický stechovský českorenesanční charakter, v době vzniku stavby již značně konzervativní. Štíty doplňuje fresková výzdoba (Sv. Jiří na koni a Princezna), která je kopií fresek navržených Mikolášem Alšem, zničených během náletu za druhé světové války.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Mikoláš Aleš
  autor původních fresek Rudolf Štech
  1904–1905 architekt a majitel


 • autor

  DM


Aktualizováno: 07. 04. 2021