Encyklopedie Plzně

náměstí Republiky, Kostel svatého Bartoloměje

Kostel svatého Bartoloměje


 • ulice

  náměstí Republiky


 • stavební vývoj

  Po požáru chrámu v roce 1835 byla věž nově zastřešena - oproti původní věži má nové zastřešení jednodušší tvar a také konstrukce se liší.

  Po období poloamatérských oprav chrámu v letech 1857–1867 byl angažován puristický architekt Josef Mocker, který provedl zejména repliku klenby presbyteria a navrhl novogotický hlavní oltář (s využitím gotických soch).

  Následující opravy založené na nejmodernějších poznatcích památkové péče, zahrnovaly především opravu pozdně gotické Šternberské kaple, včetně repliky visuté klenby, zničené v roce 1870 (při úpravách byly využity kresby Josefa Mánesa z roku 1865 a plány Carla Laužila z doby před rokem 1880). Od roku 1924 je v kapli umístěn secesní tzv. Český oltář, vytvořený profesorem Janem Kastnerem pro expozici Uměleckopůmyslové školy v Praze na Světové výstavě v Paříži roku 1900. Pro okna trojlodí byly postupně v letech 1892–1916 pořízeny vitráže dle návrhů Maxmiliana Pirnera, Františka Urbana, Josefa Mandla, Jaroslava Honzíka a Jakuba Obrovského.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Filous
  1835–1838 byla podle jeho plánu obnovena věž sv. Bartoloměje Kamil Hilbert
  1914–1920 obnovoval chrám sv. Bartoloměje a Šternberskou kapli Jaroslav Honzík
  jeden z autorů na vitráže Josef Mocker
  1857–1867 najat na opravu chrámu sv. Bartoloměje Jan Maxmilián Seeblumer (Seeblum)
  několikrát se marně pokoušel vytvořit portrét gotické sochy Plzeňské Madony


 • objekty

  Pamětní deska Josefa Berana
  pamětní deska: náměstí Republiky 0/02 Pamětní deska Norbertu Kubátovi
  pamětní deska: náměstí Republiky 0/03 Pamětní deska k Štemberské kapli
  pamětní deska: náměstí Republiky 0/04


 • události

  1. 5. 1918
  Prvomájová stávka 6/1914
  Oprava a restaurování Šternberské kaple 1. 5. 1890
  Strach z Prvního máje 5. 6. 1884
  Nové ciferníky na věži sv. Bartoloměje 1. 11. 1883
  První telefonní síť v Plzni
  další události (23)...


 • autor

  DM, Fan


Aktualizováno: 06. 05. 2021