Encyklopedie Plzně

Chodské náměstí 2/1585, Střední průmyslová škola stavební

Střední průmyslová škola stavební


 • historický název

  První státní československá průmyslová škola

 • ulice

  Chodské náměstí 2/1585


 • vznik

  1906 (soutěž), 1914–1920


 • stavební vývoj

  Třípodlažní osově symetrickou budovu na půdorysu U uzavírá přízemní objekt tělocvičny. Dvě obdobně řešená křídla učeben spojuje při náměstí hlavní trakt, v jehož ose je dominantní rizalit završeným štítem a věží. Nad hlavním vstupem je zde prostor školních sbírek a přednáškový sál.

  Modernistické pojetí autor propojuje s novorenesančními prvky. Na hlavním průčelí i v interiérech je plastická výzdoba od Otokara Waltera (na průčelí alegorické reliéfy Architektury a Průmyslu a znak Československé republiky).

  Úpravu interiérů sborovny a ředitelny navrhl ve strohých formách architekt Oldřich Starý, který v letech 1912–1919 na škole působil jako profesor.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Ladislav Skřivánek
  1914–1920 architekt Otakar Walter
  plastická výzdoba budovy


 • události

  15. 3. 1939
  Obsazení Plzně 22. 2. 1915
  Zahájení stavby nové budovy pro Českou průmyslovou školu v Plzni


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 04. 2021