Encyklopedie Plzně

Potoční, U Panského dvora, Park Potoční

Park Potoční


 • ulice

  Potoční
  U Panského dvora


 • vznik

  1995–1999 (FLORART - Pavel Šimek a kol.)


 • stavební vývoj

  Místa narušená těžbou písku a kamene v údolí Hrádeckého potoka využívali od r. 1922 skauti, kteří zde postavili klubovny, hřiště a přístaviště loděk a následně založili (Václav Hřích a další) park protkaný sítí pěšin, který volně přecházel do otevřené krajiny. Obnova zanedbaného parku vycházela z dochované kompozice a navázala na ideje skautingu.

  Prostor byl rozdělen na dvě území – indiánské a bělošské. Indiánskou část, údolí potoka se skalními výchozy, doplňují např. kamenná sedátka, obětní kámen a totem. Území bělochů bylo pojato jako pevnost s centrální pobytovou loukou, nad ní se nachází odpočívadlo s výhledem do krajiny. Jižní stranu pevnosti spojuje se vstupem do parku dřevěná lávka. Přes park vedou trasy ke kostelu sv. Jiří a k rozhledně na Chlumu.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021