Encyklopedie Plzně

Masarykova 90/448, Legionářský dům, bowling Lucerna

Legionářský dům, bowling Lucerna


 • historický název

  Kino Leningrad

 • ulice

  Masarykova 90/448


 • vznik

  1921–1922


 • stavební vývoj

  Dvoupodlažní objekt tvoří nárožní budova na půdorysu L a hlavní sálová část na půdorysu protáhlého obdélníka, umístěného kratší stranou k hlavní třídě (č. p. 923), od níž mírně ustupuje. Uliční průčelí ve stylu raného dekorativismu byla provedena v režném cihelném zdivu v kombinaci s plochami omítek doplněných geometrickým dekorem. Celému objektu dominoval trakt sálu, jehož vstup svíraly dva půlválcové rizality s terasami, a hlavní průčelí završoval velký trojúhelný štít s geometrickou kompozicí ze svislých lomených pásů.

  Interiér s divadelním sálem, restaurací a lázněmi se vyznačoval stylově hodnotnou plastickou a malovanou výzdobou podle návrhů Jana Víška a Vratislava Hugo Brunnera, sochařské doplňky byly dílem Františka Žemličky. Několika přestavbami na zábavní centrum po r. 1989 byla podoba budovy změněna a znehodnocena přístavbami a cenná výzdoba interiéru byla zničena.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Karel Tomášek
  1921–1922 architekt (navrhl dispozice) Jan Víšek
  1921–1922 architekt (navrhl fasády)


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021