Encyklopedie Plzně

Habrmannovo náměstí, Habrmannův park

Habrmannův park


 • ulice

  Habrmannovo náměstí


 • vznik

  1925 / 2005–2006 (revitalizace - Jakub Chvojka, Čeněk Stehlík, Václav Fiala - plastika)


 • stavební vývoj

  Po připojení Doubravky k Plzni byl na žádost místních obyvatel parkově upraven pozemek před školní budovou. Na obdélníkové ploše vznikla symetrická kompozice se středovým travnatým parterem zdobeným třemi květinovými skupinami umístěnými na ose. Prostřední květinový záhon zdobila socha postiliona, přenesená z budovy hlavní pošty v Solní ulici.

  Park členily dva soustředné ovály cest doplněné stromořadím červených hlohů a výsadbami kvetoucích keřů. V parku se kromě laviček k odpočinku nacházely také stinné plochy vyčleněné pro dětské hry.

  Projekt rehabilitace veřejného prostranství se z větší části vrátil (po novodobých úpravách parku) k původní symetrické kompozici, avšak s použitím soudobých materiálů a forem. Centrální oválný parter (pobytový trávník) lemovaný stromořadím vymezuje okružní cesta s odpočívadly a dětskými hřišti umístěnými v nárožích. Na středové ose zdůrazněné schodištěm, které otevírá parkově upravené náměstí k Masarykově třídě a umožňuje vizuální propojení obou prostorů, je umístěna kovová plastika Fascinace koulí od Václava Fialy.


 • obrazy

  img0419.jpg


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Valentin Čoček
  1925 pravděpodobný autor parku


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021

Habrmannovo náměstí. Zdroj: Archiv města Plzně, Sbírka fotografií, i. č. O 2670, sign. LP303/19.