Encyklopedie Plzně

Vejprnická 56/663, Dva pavilony závodního domova mládeže Škodových závodů

Dva pavilony závodního domova mládeže Škodových závodů


 • ulice

  Vejprnická 56/663


 • vznik

  1949–1950, 1954 (kolaudace) - Jan Gillar - Maxmilián Smolák, Antoník Kurel


 • stavební vývoj

  Dvě obdobné třípodlažní budovy na půdorysu dlouhého obdélníka, umístěné v zahradě. V každém podlaží je uprostřed společenská místnost, schodiště a umývárny, v obou křídlech jsou pokoje. Architektonické řešení prezentuje doznívání strohé funkcionalistické architektury před plným prosazením socialistického realismu kolem r. 1950. Jde o realizované dvě budovy z velkorysého záměru stavby sídliště, projektovaného za účasti architekta Františka Sammera. Na nedokončený areál mnohem později navázal panelový obytný soubor Skvrňany – čtvrté plzeňské sídliště, stavěné dle konceptu z r. 1968 (architekti Vladislav Štrunc – Miloslav Hrubec).


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Antonín Kurel
  1950–1954 autor spolu s Janem Gillarem a Maxmiliánem Smolákem


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021