Encyklopedie Plzně

Edvarda Beneše, Tyršův most

Tyršův most


 • ulice

  Edvarda Beneše


 • vznik

  1933


 • stavební vývoj

  Na přeložce místní komunikace, která propojovala státní silnice do Klatov a do Nepomuka, byl přes Radbuzu v r. 1933 postaven most sestávající ze středního pole s ocelovým obloukem (o rozpětí 50,6 m a vzepětí 10,8 m) a železobetonových trámových předmostí. Ocelovou konstrukci, zhotovenou do té doby nikoli obvyklým nýtováním, nýbrž svařováním, dodaly Škodovy závody v Plzni (jednalo se o první úplně svařovaný obloukový most na světě).

  Navrhl ji konstruktér Škodových závodů František Faltus, pozdější významný profesor ČVUT v Praze. Po rekonstrukci v 90. letech 20. století, která nerespektovala původní konstrukční i architektonické řešení, zůstal z ocelové nosné konstrukce zachován jen oblouk.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  František Faltus
  1933 architekt


 • události

  6. 2. 1809
  Stržení mostu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021