Encyklopedie Plzně

Malostranská 2/143, Budova filtrů systůmu Puech-Chabal v areálu městské vodárny

Budova filtrů systůmu Puech-Chabal v areálu městské vodárny


 • ulice

  Malostranská 2/143


 • vznik

  1922–1926


 • stavební vývoj

  Areál městské vodárny byl poblíž soutoku Radbuzy a Úhlavy vybudován v letech 1888–1890. Voda jímaná z Úhlavy se čerpala do usazovacích nádrží, z nich byla vedena do filtrů a dále do vodojemu na vrchu Homolka.

  Součástí areálu byla strojovna s kotelnou a jednopatrová obytná budova. Na počátku 20. let 20. století byl postaven rozlehlý objekt nové filtrace francouzského systému Puech-Chabal. Sestával ze tří na sebe navazujících částí umístěných stupňovitě ve svahu a krytých budovou s obloukovými střechami. K nároží nejvýše položené části přiléhala vstupní hala s vtokovou kašnou, portálem s vykrajovanou atikou a střechou ve tvaru lomeného oblouku. K nejníže položené a nejdelší části byl uprostřed průčelí obráceného do údolí připojen rizalit se schodištěm a tříobloukovou arkádou. K charakteristickému vzhledu přispívají kombinace barevných omítek s režnými cihelnými lisénami.

  Filtrace byla v provozu do r. 1997, nyní je budova bez využití.


 • prameny, literatura


 • významné osoby

  Hanuš Zápal
  1922–1926 architekt


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021