Encyklopedie Plzně

Rolnické náměstí 5/1, Svobodnický dvůr č. p. 1

Svobodnický dvůr č. p. 1


 • ulice

  Rolnické náměstí 5/1


 • vznik

  2. polovina 18. století – 1. polovina 19. století


 • stavební vývoj

  Statek, v jehož čele stojí pozdně barokní patrový dům čtvercového půdorysu, krytý mansardovou střechou, dominuje středu bývalé obce. Nádvorní stranu jeho patra lemuje pavlač. Součástí dvora jsou dvoulodní chlévy zastropené plackami založenými do pasů na kamenných sloupech. Hodnotná je i budova někdejší sýpky za domem a rozložitá stodola uzavírající statek od severu.


 • prameny, literatura


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 05. 2021