Encyklopedie Plzně

Rokycanská 125/173, Ústřední hřbitov

Ústřední hřbitov


 • historický název

  Centrální městský hřbitov

 • ulice

  Rokycanská 125/173


 • vznik

  1897–1900 (otevřen 1902) / 1907 (rozšířen)


 • stavební vývoj

  Velkoryse založený areál vznikl v letech 1897–1900 (otevřen r. 1902) na území katastru obce Doubravka, která byla k Plzni připojena až v r. 1924. Ústředním objektem hlavní křesťanské části byla kaple sv. Václava a symetricky uspořádané arkády s významnými hroby. Součástí izraelitského oddělení na protější straně Rokycanské třídy byla menší kaple (zbořena r. 1989).

  Centrální hřbitov, který projektoval architekt Josef Farkač (za účasti Františka Beneše), byl rozšířen již v r. 1907 a poté významně upraven a doplněn v meziválečném období architekty Hanušem ZápalemOtakarem Gschwindem.

  Zatímco původní část charakterizuje přísné geometrické členění plochy, doplněné zelení, meziválečná část je koncipována s opačnou logikou – v různorodých plochách zeleně jsou umístěny jednotlivé stavby a náhrobky.

  V 80. letech 20. století poškodila obě části hřbitova výstavba čtyřproudové silnice v místě Rokycanské třídy a od 90. let areál obklopuje průmyslově-obchodní zóna.

  Na hřbitově jsou četné secesní náhrobky (například stavitele Eduarda Kroha od Jaroslava Honzíka) a především náhrobky z meziválečného období – purkmistra Václava Petáka a spisovatele Karla Klostermanna (navrhl Hanuš Zápal), malíře Augustina Němejce (navrhl Emil Ondráček) a další (např. zakladatelů firmy Müller & Kapsa, Josefa Skupy atd.). V izraelitském oddělení je pozoruhodný náhrobek rodiny Borgesovy (od Josefa Gočára), Adolfa Riedla (navrhl Leo Meisl), Siegfrieda Glaubera (navrhl Vilém Beer) a továrníka Otty Becka, jednoho z prvních investorů Adolfa Loose v Plzni. Jeho podoba připomíná Loosův náhrobek ve Vídni.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kaple sv. Václava
  Rokycanská 125/173
  součást areálu hřbitova
  Krematorium a kolumbárium I.
  Rokycanská 125/173
  součástí areálu hřbitova
  Kolumbárium II.
  Rokycanská 125/173
  součástí areálu hřbitova


 • významné osoby

  František Beneš
  1897–1900 spoluúčastnil se projektování hřbitova J. Farkače Josef Farkač
  1897–1900 projektoval hřbitov za spoluúčasti F. Beneše Otakar Gschwind
  po 1907 autor úprav a rozšíření Jaroslav Honzík
  autor náhrobku E. Kroha Karel Faustin Klostermann
  má zde náhrobek
  další významné osoby (5)...


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 05. 2021